Alfågel

Backsvala

Bergfink

Berglärka

Berguv

Björktrast

Blåhake

Blåmes

Bläsand

Bläsgås

Bofink

Brun kärrhök

Busksångare

Buskskvätta

Domherre

Drillsnäppa

Dubbelbeckasin

Dubbeltrast

Duvhök

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Entita

Fasan

Fiskgjuse

Fiskmås

Fisktärna

Flodsångare

Gluttsnäppa

Gransångare

Gravand

Gråhakedopping

Grågås

Gråsiska

Gråsparv

Gråspett

Gråtrut

Gräshoppssångare

Gärsdsmyg

Grönsångare

Grönsiska

Gulhämpling

Gulärla

Gulsparv

Gök

Göktyta

Halsbandsflugsnappare

Havsörn

Hornuggla

Hussvala

Häger

Hämpling

Härfågel

Härmsångare

Höksångare

Hökuggla

Järnsparv

Kaja

Kanadagås

Kattuggla

Knipa

Knölsvan

Koltrast

Kornknarr

Kornsparv

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfågel

Kärrsnäppa

Kärrsångare

Labb

Ladusvala

Lappmes

Lappsparv

Ljungpipare

Lundsångare

Lövsångare

Mindre flugsnappare

Mindre hackspett

Mindre strandpipare

Morkulla

Nattskärra

Nordsångare

Näcktergal

Nötkråka

Nötskrika

Nötväcka

Ormvråk

Orre

Ortolansparv

Pilfink

Pilgrimsfalk

Prutgås

Pärluggla

Rapphöna

Ringduva

Ringtrast

Rosenfink

Roskarl

Råka

Rödbena

Rödhake

Rödspov

Rödstjärt

Rödstrupig piplärka

Rödvingetrast

Rördrom

Rörhöna

Rörsångare

Salskrake

Sidensvans

Sillgrissla

Silvertärna

Skata

Skedand

Skogsduva

Skogssnäppa

Skräntärna

Skärpiplärka

Skäggdopping

Skäggmes

Skärfläcka

Skärpiplärka

Slaguggla

Smådopping

Småfläckig sumphöna

Smålom

Småskrake

Småspov

Småtäsna

Snösparv

Sommargylling

Sothöna

Sparvuggla

Spillkråka

Stare

Steglits

Stenfalk

Stenskvätta

Stjärtmes

Storlom

Storskarv

Storskrake

Storspov

Strandskata

Strömstare

Svarthakedopping

Svarthätta

Svartmes

Svarttärna

Svartvit flugsnappare

Svart rödstjärt

Större hackspätt

Större korsnäbb

Större strandpipare

Sädesärla

Sädgås

Sånglärka

Sångsvan

Sävsångare

Talgoxe

Talltita

Taltrast

Tjäder

Tobbisgrissla

Tofsmes

Tofsvipa

Tordmule

Tornfalk

TornseglareTrädgårdssångare

Trana

Trastsångare

Tretåig mås

Trädkrypare

Trädlärka

Trädpiplärka

Turkduva

Törnskata

Törnsångare

Vaktel

Vassångare

Vattenrall

Vigg

Vit stork

Vitkindad gås

Ängslärka

Ärtsångare